234-1052

המשביר, תעודת מניה, ע"ס שתי מניות כ"א בערך לירה מצרית אחת, 1926

Hamashbir, bearer bond, of two shares, each IAO 1 Egyptian pound, 1926

Start Price: $30 Sold for: $190