234-1055

תעודת מניה על שם, ע"ס 1 לא"י 30.12.1936
אוצר מפעלי ים בערבון מוגבל

Bearer bond, IAO 1 Palestine pound, 30.12.36Otzar Mifale Yam

Start Price: $40 Sold for: $45