234-1056

תעודת מניה של סולל בונה מנית בכורה ע"ס 5 לי" מצריות, 1926

Bearer bond of Solel Boneh, preference share IAO 5 Egyptian pounds, 1926

Start Price: $40 Sold for: $130