234-1058

שני שטרות Silver certificate ע"ס דולר אחד (כחול), סדרה של 1923 VG Krause 342, סדרה של 1935 XF Krause 416 D2
United States of America

Two Silver certificate notes IAO one dollar (blue), series of 1923, VG Krause, series of 1935, XF (Krause 416 D2)United States of America

Start Price: $40 Sold for: $55