234-1064

שטר ע"ס 500 מיל 1948 דהוי מאד VG
בנק אנגלו-פלשתינה

Banknote IAO 500 mil, 1948, very faded VGAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $40 Sold for: $80