234-1065

שטר ע"ס חמש מאות פרוטה, 1955 פריפקס י מצב XF
בנק ישראל

Banknote IAO 500 pruta, 1955, prefix J, XFBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $65