234-1068

100 שטרות ע"ס עשר לירות ישראליות 1973 מצב XF
בנק ישראל

100 banknotes IAO ten IL, 1973, XFBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $50