234-1069

שטר ע"ס לירה ישראלית אחת 1955 פריפקס ג, מצב XF-UC
בנק ישראל

Banknote IAO one IL, 1955, prefix G, XF-UCBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $60