234-1070

שמונה שטרות, 1955 מצבים good-VG 500 פר (1), 5 ל"י (2), 10 ל"י (4), 50 ל"י (1)
בנק ישראל

Eight banknotes, 1955, good-VG, 500 pruta (1), 5 IL (2), 10 IL (4), 50 IL (1)Bank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $50