234-1072

שטר ע"ס לירה א"י אחת 1948 מצב VF
בנק אנגלו פלשתינה

Banknote IAO one Palestine pound, 1948, VFAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $50 Sold for: $60