234-1075

שטר ע"ס חמש לירות א"י 1948 מצב VF-XF
בנק אנגלו פלשתינה

Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, VF-XFAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $80 Sold for: $90