234-1076

שטר ע"ס 500 פרוטה, 1952 VF-XF
בנק לאומי לישראל בע"מ

Banknote IAO 500 pruta, 1952, VF-XFBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $50 Sold for: $75