234-1077

שטר ע"ס 500 מיל 1948 דירוג PMG: VF20
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote IAO 500 mil 1948, grade 20 PMG: VFAnglo-Palestine Bank Ltd.

Start Price: $100 Sold for: $120