234-1078

שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 פריפקס שחור א, מצב VF-XF
בנק ישראל

Banknote IAO 50 IL, 1955, red prefix A, VF-XFBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $70