234-1079

שטר ע"ס חמישים לירות ישראליות 1955 מספר אדום, פריפקס ג מצב VF-XF
בנק ישראל

Banknote IAO 50 IL, 1955, red number, prefix G, VF-XFBank of Israel

Start Price: $100 Sold for: $140