234-1082

שטר ע"ס חמש לירות ישראליות פריפקס שחור ב', מצב XF-UC
בנק ישראל

Banknote IAO five IL, black prefix B, XF-UCBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $60