234-1083

שטר הצעת מטבע חוקית, אשכול-נאמן ע"ס 50 ו-100 פרוטה, XF-UC וע"ס 250 פרוטה א. XF-UC ב. VF ג. XF-UC, כולם ללא מנורה
מדינת ישראל

Banknote proposal for legal currency, Eshkol-Neeman, IAO 50 and 100 pruta, XF-UC, and IAO 250 pruta a. XF-UC, b. VF, c. XF-UC, all without the MenorahThe State of Israel

Start Price: $200 Sold for: $240