234-1084

שטר ע"ס פונט פלשתינאי א"י 1939 מצב VG
Palestine Currency Board

Banknote IAO one Palestine pound, 1939, VGPalestine Currency Board

Start Price: $300