234-1086

שלושה עשר סמלים: 10 סמלי כומתה, צה"ל שנות ה50-60, שני צהלונים ואות מבצע סיני

Thirteen IDF badges: 10 beret badges, 1950’s-80’s, 2 Tzahalonim and a Sinai Campaign decoration

Start Price: $40