234-1091

סמל חטיבת גולני, ע"ג עמוד תצוגה גובה כולל רגלית 122 ס"מ

Golani Brigade emblem, on a display post, height including post 122 cm

Start Price: $50 Sold for: $50