234-1092

ששה סמלי כומתה, צה"ל, שנות ה70: דרגת רס"ר בחיל הים, שני צהלונים, ואות מבצע סיני

Six IDF beret badges, 1970’s, first sergeant in the navy, two Tzahalonim and a Sinai Campaign decoration

Start Price: $40