234-1094

ארבע סיכות-סמלים, חייל ארצישראלי בשורות צבא בריטניה, מלחמת העולם השניה: אות המתנדב לבריגדה, אות מלחמת העולם השניה על אדמת אירופה, יחי' בריטית, סיכת חייל ארצישראלי בצבא בריטניה

Four pins-badges, Eretz Israeli soldier in the service of the British army, WWII, Volunteer to the brigade decoration, WWII on European soil decoration, British unit, Eretz Israeli in the British army pin

Start Price: $40 Sold for: $40