234-1095

עשרים ושתים סיכות-סמלים, ישראל, שנות ה40-70, כולל עבודות של קרצ'מר

Twenty two pins-badges, Israel, 1940’s-70’s, including work by Kretchmer

Start Price: $120 Sold for: $120