234-1098

מדי חורף, חייל צה"ל, שנות ה60 כולל: ירכית, מכנסים וכומתה

Winter uniform, IDF soldier, 1960’s, comprises: tunic, trousers and beret

Start Price: $50