234-1100

מכתב ע"ג קלף, הודעה למשפחה על חייל שנפל בשעת מלוי תפקידו, חתום ביד, כט ניסן תש"ח 8.4.48
דוד בן גוריון ראש הממשלה

Letter on parchment, notification to a family about a soldier having been killed in action, signed by him, 29 Nissan 5708, 8.4.48David Ben Gurion, Prime Minister

Start Price: $50 Sold for: $85