234-1102

שלוש תעודות של רא"ל צבי צור: תעודת חייל-קצין, 1950, כרטיס השירות (צילום) וכרטיס אות מלחמת יום הכיפורים

Three certificates of Chief of General Staff Tzvi Tsur: soldier’s-officer’s badge, 1950, service card (photocopy) and Yom Kippur War decoration card

Start Price: $60 Sold for: $160