234-1105

בקבוק זכוכית "מי עמי טמפו" הבקבוק ה"משפחתי" הראשון בארץ

Glass bottle “Mei Ami Tempo”, first “Family” bottle in the country

Start Price: $40