234-1106

קנקן חלב קטן של מלון המלך דוד ירושלים King David Hotel Jerusalem פגם קל

Small milk jar from the King David Hotel, Jerusalem, minor damage

Start Price: $25