234-1107

21 תויות של מוצרי פירות ארצישראליים שנות ה40-50

21 labels of Eretz Israeli fruit products, 1940’s-50’s

Start Price: $50 Sold for: $85