234-1109

עשרים ושלוש כרזות פרסום של קונצרטים ומופסים מוסיקליים, ישראל, 1957-1959

Twenty three advertisement posters for concerts and musical shows, Israel, 1957-59,

Start Price: $50