234-1113

תבנית של שוקולד עלית "שוקולד פרה", ארץ ישראל, שנות ה30, עם השם המקורי "שמנונית", ששונה בשנות ה50 ל"שוקולד פרה"

Elite chocolate pan, “Cow Chocolate”, Eretz Israel, 1930’s, with the original name “Shamnunit” that was changed in the 1950’s to “Shokolad Para”

Start Price: $90 Sold for: $90