234-1116

זוג פמוטי שבת צורת כדורים כסף -אלקטרופורמינג, עם תבליט מראה העיר העתיקה בירושלים,

Pair of ball shaped Shabbat candlesticks, silver, electroforming, with an embossment showing the old city of Jerusalem

Start Price: $50