234-1117

רפליקה מיניאטורית של אחת ממגילות ים המלח, שנות ה60, כולל כלי טרה קוטה עם מגילת פשר חבקוק מודפת על נייר The dead sea Scrolls, authentic approved replica containing the complete scroll of manual of disipline

Miniature replica of one of the Dead Sea Scrolls, 1960’s, including a terra cotta vessel containing the Pesher on Habakkuk scroll, printed on paper, The dead sea Scrolls, authentic approved replica containing the complete scroll of manual of discipline

Start Price: $40