234-1121

אולר עם שני פלקים. צד א': גבר בתלבושת אירופאית של שנות ה30 על רקע הרי האלפים ופרחי אדלוייס, צד ב': גפנים ומראה עיר ארצישראלית

Pocket knife with two plaques, a: man in European 1930’s clothes with the Alps in the background and Edelweiss flowers, b: vines and a cityscape in Eretz Israel

Start Price: $50