234-1123

פמוט ברזל שלושה קנים, עבודת פלומבו

Three armed iron candlestick, work by David Palombo

Start Price: $50