234-1124

צלחת ברונזה עם עבודת תבליט וכיתוב עברי: "ויעל אליהו אל השמים", חתום מאחור: A. Zalta, Made in Syria

Bronze plate with embossment work and Hebrew inscription, “V’yaale Eliyahu El Hashamayim”, signed on the back: A. Zalta, Made in Syria

Start Price: $200