234-1125

פלומבה עם כיתוב: "קרן הישוב"

Seal, inscribed “Keren Hayeshuv”

Start Price: $40