234-1145

ליטוגרפיה, טריפטיך, אדם וחוה חתום 1916
פן אבל

Lithograph, Triptych, Adam and Eve, signed 1916Pann Abel

Start Price: $300 Sold for: $300