234-1148

סיכה בעיצובו של M. Katz ירושלים, "תורה אורה"

Pin, design by M. Katz, Jerusalem “Torah Ora”

Start Price: $30 Sold for: $40