234-1170

חנוכית גב קטנה, הגב עם כד שמן וענפי זית, עם כיתוב: "הנרות הללו קודש הם" (חסר שמש)

Small Chanukah lamp, with an oil jar and olive branches, inscribed: “Hanerot Halalu Kodesh Hem” (missing Shamash)

Start Price: $180