234-1197

שני רישומים מתוך המשפט לקפקא
ברגנר יוסל נ. 1920

Two drawings out of Kafka's trialBergner Yosl b. 1920

Start Price: $750