234-1211

שלושה ספרים עם הקדשה אישית חתומה על ידו: אנשים חשובים מאד, 1963, קפה למיטה, 1971, אדם בגילי, 1974
יוסף (טומי) לפיד

Three books with personal signed dedications by him: Anashim Chashuvim Meod, 1963, Kafe L’mita, 1971, Adam B’gili, 1974Yossef Tomy Lapid

Start Price: $60