235-1002

שמונה תעודות מלווה, מניה וכו' (כולם פסולים) בל"ל 1970, סרן פלסטיק 1961 (2), גזית 1955, באפ השקעות 1930, הלוואה וחיסכון 1930 (2), השקעות לארץ ישראל

Eight Share, Deposite ets. certificates, (all invalid): BLL 1970, Saran Plastic 1961 (2), Gazit 1955, Bap Hashkaot 1930, Halva'a V'Chisachon 1930 (2), Hashkaot L'Eretz Israel

Start Price: $60 Sold for: $65