235-1005

ארבע המחאות: 1903, 1911, 1920, 1943

Four checks: 1903, 1911, 1920, 1943, Anglo-Palestine Bank Comp


בנק (חברת) אנגלו פלשתינה

Start Price: $40