235-1008

ארבעה שטרות, תלושים: SS Standort Kantine Buchenwald, Aussenkommando 2-RM, 0.50 RM, Arbeitslager Mittelbau 0.01 RM (VG-Fine)

Four banknotes, slip: SS Standort Kantine Buchenwald, Aussenkommando 2-RM, 0.50 RM, Arbeitslager Mittelbau 0.01 RM (VG-Fine)

Start Price: $200 Sold for: $280