235-1011

שטר ע"ס One silver Dollar , 1923 fine
United States of America

Banknote IAO one silver Dollar, 1923, fineUnited States of America

Start Price: $50