235-1013

שטר ע"ס 500 מיל, מצב good
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

Banknote IAO 500 mil, good cond.Anglo-Palestine Bank

Start Price: $30 Sold for: $50