235-1014

שטר ע"ס 500 פרוטה fine -vf
בנק לאומי לישראל בע"מ 1952

Banknote IAO 500 pruta, fine-vfBank Leumi of Israel ltd

Start Price: $60 Sold for: $85