235-1017

שני שטרות 1955 : ע"ס 5 לירות ישראליות VF וע"ס 10 לירות ישראליות , מצב Fine-VF
בנק ישראל

Two banknotes 1955: IAO 5 IL VF, and IAO 10 IL, Fine-VFBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40