235-1021

שטר ע"ס חמש לירות א"י 1948 מדורג PMG30-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, graded PMG30-VFAnglo-Palestine Bank

Start Price: $150